Què és brainspotting?

Brainspotting: un abordatge fisiològic del trauma amb conseqüències
psicològiques

Brainspotting és un abordatge que facilita el processament de les experiències traumàtiques que han quedat fixades i enquistades al nostre sistema neurobiològic a través de la localització de la xarxa neuronal que registra el record dolorós o el recurs positiu emprant la posició ocular rellevant que correlaciona amb l’àrea cerebral activada. És un abordatge que accedeix a lexperiència somàtica profunda no integrada i que treballa amb el cervell profund i inconscient. En articles anteriors il·lustre com el trauma psicològic queda emmagatzemat en sistemes de memòries implícites i procedimentals en un format somatosensorial. que comporten recursos positius de la persona.

¡Comparta esta historia, elija su plataforma!