Brainspotting: un abordatge fisiològic del trauma amb conseqüències psicològiques

Brainspotting és un abordatge que facilita el processament de les experiències traumàtiques que han quedat fixades i enquistades en el nostre sistema neurobiològic través de la localització de la xarxa neuronal que registra el record dolorós o el recurs positiu emprant la posició ocular rellevant que correlaciona amb l’àrea cerebral activada. És un abordatge que accedeix a l’experiència somàtica profunda no integrada i que treballa amb el cervell profund i inconscient. En articles anteriors il·lustro com el trauma psicològic queda emmagatzemat en sistemes de memòries implícites i procedimentals en un format somatosensorial.PeroéstaaunseríaunavisiónreduccionistadeBrainspotting, ja que no només es refereix al processament de les experiències doloroses sinó que pot emprar-se en el processament de qualsevol experiència, també les experiències que comporten recursos positius de la persona.

LLEGIR MÉS