Centre de Psicoteràpia a Barcelona

Dirigit per la psicoterapeuta Marga Jordana.

Especialitzats en Psicoteràpia Clínica, orientació psicològica per a adults i adolescents i acompanyament en pèrdues i dols.

servicios de psicoterapia, Servicios de psicoterapia Barcelona, Psicoterapeuta Barcelona

Especialitzats en Psicoteràpia Clínica, orientació psicològica per a adults i adolescents i acompanyament en pèrdues i dols

Espai Psicològic és el centre de psicoteràpia de Marga Jordana, psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Aquesta consulta és el resultat d’una llarga trajectòria professional, des d’un enfocament i metodologia dins de la Psicoteràpia Experiencial Integrativa.

Des del 1987, he treballat dins l’àmbit de la psicoteràpia, una disciplina de la psicologia que es basa en una relació de comunicació entre terapeuta i pacient, enfocada a l’anàlisi dels assumptes personals.

S’estableixen uns objectius, enfocats a què la persona augmenti el seu benestar amb ella mateixa i amb l’entorn on viu.

Procés psicoterapèutic

El procés terapèutic s’adapta a cada persona de la manera més adequada i efectiva segons la demanda inicial i l’evolució posterior.

Amb la meva experiència, creixement personal i professional, he anat evolucionant en la manera d’entendre la psicoteràpia i he anat integrant eines que augmenten l’eficàcia, per aconseguir els millors resultats en el procés de la psicoteràpia.

Al nostre centre de psicoteràpia a Barcelona, us oferim psicoterapeutes professionals.

  • Psicologia Clínica
  • Psicoteràpia d’adults i adolescents
  • Consulta d’orientació i assessorament psicològic
  • Psicodiagnòstic i estudi de la personalitat
  • Acompanyament en processos de pèrdua o dols
servicios de psicoterapia, Servicios de psicoterapia Barcelona, Psicoterapeuta Barcelona
servicios de psicoterapia, Servicios de psicoterapia Barcelona, Psicoterapeuta Barcelona

Consulta de psicologia a Barcelona

Som al centre de Barcelona, ​​al costat de la Plaça Universitat, amb fàcil accés per mitjans de transport urbans i interurbans (metro,
autobús, FFCC i Renfe).

Quan ens trobem en situacions doloroses i dificultoses que afecten i/o alteren la nostra vida i no sabem com enfocar-les i resoldre-les, acudir a una psicòloga ens pot ajudar a ampliar la nostra mirada, desenvolupar recursos i trobar la millor solució possible i més efectiva davant del que ens està fent patir.

A Espai Psicològic, ajudem a tractar i canalitzar el teu malestar, que es pot
manifestar de diferents maneres

Ansietat, angoixa, patiment, inquietud. Sensació de què no hi ha sortida a la situació, no sentir-se amb forces de trobar la sortida o no ser capaç de prendre les decisions necessàries per trobar la millor solució possible.

Situacions de dol i/o crisi. Situacions de crisi corresponents al moment vital que s’està vivint: com encarar una malaltia pròpia o una persona propera, separacions, pèrdua d’un ésser estimat, d’una feina, d’un habitatge, de la salut…

Depressió, tristesa. Desmotivació per fer les activitats quotidianes, desesperança, apatia, manca de projectes, il·lusió, cansament…

Problemes de son, alimentació, estrès laboral, addiccions, cansament crònic, problemes d’adaptació, trastorns de personalitat, traumes infantils no resolts.

Inseguretat, baixa autoestima. Poca confiança en un mateix, sentiments d’inferioritat, disfuncions sexuals.

Desig i motivació per aprofundir en un autoconeixement més gran per sentir-se amb més eines per encarar les diverses etapes i situacions de la vida.

Dificultats en les relacions interpersonals (en la relació de parella, amb els fills, amb la família, amb els companys de feina, amb les amistats…). De vegades, es poden donar situacions problemàtiques que es converteixen en cercles viciosos que comporten insatisfacció, frustració, infelicitat i esgotament emocional.

De vegades, la persona se sent malament, però no sap què li passa, no comprèn per què se sent com se sent. Pot ser un malestar difús, en què la persona es pot  sentir perduda, dispersa, desorientada, buida, desmotivada.

Psicoteràpia a Barcelona per ajuda psicològica en situacions de malestar i dolor en adults i adolescents

La psicoteràpia és un tractament científic, de naturalesa psicològica que, a partir de manifestacions psíquiques o físiques del malestar humà, promou l’èxit de canvis o modificacions en el comportament, la salut física i psíquica, la integració de la identitat psicològica i el benestar de les persones o grups com ara la parella o la família.

A la psicoteràpia, es fa un contracte (generalment verbal) on es marquen els objectius a aconseguir amb el tractament. Aquests objectius es poden anar modificant al llarg del procés.

La psicoteràpia ofereix un espai on la persona reflexiona sobre si mateixa, les seves preocupacions, la seva manera de pensar, sentir i actuar.

Busquem l’aprofundiment en el coneixement d’un mateix per aconseguir una millor gestió de la manera de sentir, pensar i fer, i com a conseqüència, una millor relació interna amb ell mateix una millor gestió en les relacions interpersonals.

És la relació que s’estableix al llarg del procés entre el pacient/client i el psicoterapeuta.

Aquesta relació està basada a crear una sòlida confiança mútua, de manera que es configura un espai segur que facilita reconèixer i acollir les nostres parts vulnerables i enfortir els propis recursos.

Una bona relació terapèutica té poder curatiu.

L’objectiu és que la persona potenciï les seves habilitats per encarar i enfocar la vida amb els millors recursos possibles, de manera que pugui superar les limitacions i dificultats que poden estar relacionades amb experiències de la seva infància, amb traumes o amb les vivències que ha tingut al llarg de la seva trajectòria vital.

Busquem que la persona guareixi les seves ferides, adquireixi recursos i tingui una vida satisfactòria i obtingui la millor versió de si mateix.
El procés de psicoteràpia pot anar dirigit tant a una situació concreta o conflicte en què la persona se sent sense recursos, com a un procés més global enfocat en l’actitud que es té davant la vida.

Sí, des de fa més de 10 anys oferim un servei de psicoteràpia en línia, sense necessitat d’acudir a la consulta. Pots obtenir més informació aquí.

Són dos enfocaments diferents que responen a dues maneres d’entendre el pacient/client i el tractament. Tot i que en molts professionals es complementen aquestes dues mirades sobre els pacients, la diferència més important és el tipus d’intervenció.

Des de la perspectiva psiquiàtrica, i des de l’àmbit de la medicina, sovint el problema psicològic es considera fruit d’un desequilibri químic del cos, del cervell i del sistema nerviós.

Des de l’àmbit de la psicologia, es considera que alguns problemes psicològics s’originen a partir d’una dificultat de la persona per viure d’acord amb les necessitats pròpies. La dificultat pot ser deguda a causes orgàniques o psicoambientals.

Pel que fa al tractament, a psiquiatria es basa en psicofàrmacs, que es dosifiquen segons la simptomatologia que presenta la persona a cada moment.
D’altra banda, la psicologia posa al servei del pacient diferents tècniques psicològiques que li permeten aprendre/potenciar recursos per promoure un canvi en la pròpia vida, en la direcció desitjada, que en millori la qualitat i la satisfacció personal.

En aquest sentit, en un procés psicoterapèutic és la mateixa persona la que ha de decidir, a proposta de la psicòloga, si en un moment determinat es fa necessari o no un tractament farmacològic puntual o prolongadament.