Teoría evolutiva de las emociones

Aquesta teoria planteja que les emocions (programes que la natura dota els organismes per a la supervivència) tindran un desenvolupament filogenètic durant l’evolució de les espècies i també un desenvolupament ontogenètic a través de les diferents etapes evolutives que l’ésser humà travessa des de la seva naixement. Així, les cinc emocions bàsiques (desig, alegria/afecte, ràbia, por i tristesa) com si fossin cinc branques d’un arbre s’aniran transformant en 428 matisos emocionals. Tal com ja va plantejar Piaget, amb les etapes del pensament, també amb les emocions el fet d’arribar a un matís emocional més avançat evolutivament no impedeix que la persona pugui tenir emocions d’etapes anteriors. Un altre aspecte que planteja aquesta teoria és que el matís emocional que estiguem sentint en un moment determinat ens indicarà l’etapa evolutiva emocional que la persona viu en aquell moment i ens orientarà en els possibles bloquejos emocionals que tots emmagatzemem. L’article adjunta dos quadres pràctics: L’UNIVERS EMOCIONAL i EL QUADRE DELS 428 MATISOS EMOCIONALS que intenten ajudar a entendre aquesta teoria.

¡Comparta esta historia, elija su plataforma!