Constructivisme i Anàlisi Transaccional

ELS MODELS CONSTRUCTIVISTA I TRANSACCIONAL. EL GUIÓ DE LA VIDA COM A CONSTRUCTE

MARGA JORDANA BONETA.
Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta de l´Institut Erich Fromm de Psicologia Humanista de Barcelona.

DELIA GALILEA QUADRA
Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Centre d’Atenció a Minusvàlids Psíquics Santa Lucía. Conselleria de Salut i Benestar Social, Govern de la Rioja. Membres de l´Associació de Psicoteràpia Integradora Humanista (APIH) adscrita a la FEAP.

RESUM
En aquest article les autores parteixen de l’observació a la praxi clínica en què constructivisme i Anàlisi Transaccional són compatibles i és possible la seva integració en psicoteràpia, de manera que podem integrar tècniques d’Anàlisi Transaccional per dur a terme estratègies terapèutiques del model Constructivista, pensem que això és possible perquè comparteixen una base epistemològica comuna que es manifesta que una de les grans aportacions de l’Anàlisi Transacció -el guió de la vida- es pot entendre clarament des d’un prisma constructivista.

INTRODUCCIÓ
Tant la Psicologia dels Constructes Personals de Kelly com l’Anàlisi Transaccional de Berne són teories de la personalitat que han seguit el plantejament filosòfic de Kant, per contraposició al concepte filosòfic objectivista de Locke. En aquest article ens referirem a aquests dos models psicològics, que pressuposen la citada concepció constructivista de Kant. Descrivim els fonaments dels dos models i alguns aspectes de les aplicacions clíniques com són el concepte de cura i la finalitat de la teràpia. Finalment ens centrem en la pràctica psicoterapèutica partint del constructe guió de la vida a Anàlisi Transaccional; fonamentem la utilitat d’aquest constructe per al diagnòstic i el tractament a través de la tècnica de l’Obra de Teatre Sobre Un Mateix i la seva aplicació a un cas pràctic. La teoria del guió de la vida és una de les grans aportacions del model analític transaccional. En l’elaboració de l’article partim de la hipòtesi de considerar el guió de la vida –i els seus components– com un constructe respecte al qual la teràpia és una reconstrucció; validem la seva utilitat a la pràctica terapèutica a través d’un cas en què s’aplica la tècnica de l’Obra de Teatre Sobre Un Mateix. Fem servir aquesta tècnica aplicada a l’estratègia transaccional de redecisió i la constructivista de creació de nous eixos de construcció.

¡Comparta esta historia, elija su plataforma!