Declaració d’Accessibilitat

psicoterapeutabarcelona s’ha compromès a fer accessibles el seu lloc web complint el Nivell AA segons la Norma UNE 301549:2020 (WCAG 2.1), que al seu torn es basa en les Directrius d’Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 del W3C.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://psicoterapeutabarcelona.es

Per aquestes raons en el lloc web s’han adoptat una sèrie de mesures amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat dels continguts, amb la finalitat de:

Facilitar l’accés dels usuaris independentment de les seves capacitats o del seu entorn.
Permetre l’accés amb diferents agents d’usuari.
Incloure continguts clars i ben estructurats.
Millorar la navegació i l’experiència de l’usuari.

Mesures adoptades

S’han adoptat les següents mesures:

Separació de contingut i presentació: Ús de fulles d’estil (CSS) per a la presentació de la informació i de codi HTML per a la seva correcta estructuració. La maquetació s’adapta correctament als agents d’usuari més estesos i la grandària de les fonts s’ha definit en mesures relatives per a permetre el seu redimensionament.
Alternativa a elements no textuals: Per a qualsevol element no textual s’han inclòs les alternatives necessàries de manera que cap usuari trobi barreres d’accés als continguts.
Mecanismes de navegació adequats: Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’enllaç. S’ofereixen mecanismes d’interacció que faciliten a l’usuari la localització d’informació i l’orientació a través del lloc.
Ocupació correcta dels estàndards: Els documents del web s’han construït sobre la base de les especificacions del W3C, l’organisme que marca els estàndards internacionals que s’han d’usar en la web. Els documents són vàlids i ofereixen el marcat adequat per a cada tipologia de contingut.
Objectes programats: No s’empren objectes programats per a presentar la informació ni oferir funcionalitats importants. Això permet navegar pel lloc independentment de les tecnologies disponibles en l’agent d’usuari.
“Accessibilitat dels pdf´s: Uns certs pdf´s publicats en la nostra web, no disposen d’una estructura accessible a causa d’impossibilitats tècniques. En tal cas i, si existeix necessitat, poden escriure a la nostra secció de contacte i sol·licitar-nos el document”.
Contacte
Qualsevol queixa, consulta o suggeriment de millora sobre l’accessibilitat del web es podrà canalitzar a través de qualsevol dels mitjans disponibles en la secció de contacte del web.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

A causa de l’ús d’un gestor de continguts que no pot garantir que els diferents usuaris que editen els continguts compleixin totes les normes d’accessibilitat, no es pot garantir que tots els continguts siguin conformes amb les WCAG 2.1. En qualsevol cas, tenim el compromís de solucionar aquests possibles problemes que ens siguin notificats.

Càrrega desproporcionada: No resulta aplicable.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Arxius ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Continguts multimèdia en directe.

Contingut multimèdia pregravat de base temporal o publicat abans de l’entrada en vigor del Reial decret.

Serveis de mapa i cartografia en línia

Continguts de tercers no finançats ni desenvolupats per psicoterapeutabarcelona

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 01 octubre de 2022

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat mitjançant una autoevaluacion del lloc web per part de psicoterapeutabarcelona i tècnics del departament de desenvolupament web a través d’anàlisis manuals de l’accessibilitat, complementats a través de diferents eines semiautomàtiques, agents d’usuari i ajudes tècniques.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

A través del formulari de suggeriments que psicoterapeutabarcelona posa a la seva disposició.

Correu electrònic: info@psicoterapeutabarcelona.es

Presencialment en les oficines de psicoterapeutabarcelona.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat responsable d’accessibilitat de la web depsicoterapeutabarcelona , com a unitat responsable de l’accessibilitat dels continguts d’aquest lloc web.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Les sol·licituds d’informació accessible i queixes seran presentades a través de:

A través del formulari de suggeriments que psicoterapeutabarcelona posa a la seva disposició.

Correu electrònic: info@psicoterapeutabarcelona.es