Centre de Psicoteràpia a Barcelona dirigit per la Psicoterapeuta Marga Jordana, especialitzats en Psicoteràpia Clínica, orientació psicològica per a adults i adolescents i acompanyament en pèrdues i duels.

Espai Psicològic és la consulta de Marga Jordana, psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Des de 1987 exerceix la psicoteràpia a Barcelona en consulta privada dins de la Psicoteràpia Humanista Integrativa.

La psicoteràpia és una disciplina de la psicologia que es basa en una relació de comunicació entre el terapeuta i el pacient, enfocada en l’anàlisi dels assumptes personals i de les diferents situacions de la vida en què es manifesta el patiment..

Es tracta d’un procés d’aprenentatge que facilita poder aconseguir una major autonomia personal i un estil comunicatiu que permeti establir un millor contacte emocional amb un mateix i amb els altres, amb l’objectiu de tenir una millor qualitat de vida i de satisfacció personal.

El procés terapèutic s’adapta a cada persona de la manera més adient i efectiva, segons la demanda inicial i l’evolució posterior.

Dins la meva experiència personal i professional he anant evolucionant en la meva manera d`entendre la psicoteràpia i he anat integrant diferents eines i recursos que n’augmenten l’eficàcia amb l’objectiu d’obtenir els millors resultats possibles.

Ofereixo els següents serveis:

 • Psicologia Clínica
 • Psicodiagnòstic.
 • Orientació i consulta  Psicològica
 • Psicoteràpia d’adults i adolescents.
 • Acompanyament en dols

Consulta de Piscologia a Barcelona

Realitza tot tipus de teràpies per a tractar i solucionar situacions doloroses per a la persona: Orientació psicològica, teràpia familiar, teràpia parella i psicoteràpia adolescents.  Realitzem *Psico diagnòstic i estudi de la personalitat.

Quan ens trobem en situacions doloroses i/o dificultoses, que afecten i/o alteren la nostra vida i no sabem com enfocar i/o resoldre-les, acudir a un psicòleg ens pot ajudar a ampliar la mirada davant d’aquesta situació, desenvolupar recursos, cercar i trobar la millor solució i la més efectiva davant el que ens està fent patir.

Aquest malestar es pot manifestar de diferents maneres:

 • Angoixa, patiment, sensació de que no hi ha sortida a la situació, o bé no sentir-se amb força de trobar la sortida o no ser capaç de prendre les decisions necessàries per saber cap on tirar.
 • A vegades, la persona no sap què li passa, amb què pot tenir que veure; pot ser un malestar difús, on la persona es pot sentir perduda, dispersa, desorientada, confosa.

 • Depressió, tristesa, desmotivació, no tenir ganes de fer res, desesperança, apatia, manca de projectes, d’il·lusió

 • Inseguretat, baixa autoestima, poca confiança en un/a mateix/a, sentiments d’inferioritat, disfuncions sexuals.

 • Obsessions, fòbies. Confusió, dubtes, pensaments, que tot i que podem saberque són irracionals, ens fan patir. Estrès. Hiperactivitat. Adiccions.

 • Dificultats en les relacions interpersonals.  Problemes en la relació de parella, amb els fills, amb la família, amb els companys de feina, amb les amistats…. A vegades es poden donar situacions problemàtiques que es converteixen en una mena de dinàmica de cercles viciosos que comporten insatisfacció, frustració, infelicitat i esgotament emocional.

 • Situacions de crisi que tenen a veure al moment vital que estem vivint: com encarar una malaltia pròpia o d’una persona propera, separacions, pèrdues.  Situacions de dol.

A vegades la persona pot anar a un psicòleg perquè té  desig i motivació per aprofundir en l’auto-coneixement i  per sentir-se amb més eines per encarar les diverses etapes i situacions de la vida.

CONTACTAR

Psicoteràpia a Barcelona per a ajuda psicològica en situacions de malestar i dolor d’adults i adolescents

La psicoteràpia és un tractament científic, de naturalesa psicològica que, a partir de manifestacions psíquiques o físiques del malestar humà, promou l’assoliment de canvis o modificacions en el comportament, la salut física i psíquica, la integració de la identitat psicològica i el benestar de les persones o grups com ara la parella o la família.

En la psicoteràpia es fa un contracte on es marquen els objectius a aconseguir amb el tractament; aquests objectius es poden anar modificant al llarg del procés.

La teràpia ofereix un espai on la persona reflexiona sobre si mateixa, les seues preocupacions, la seua manera de pensar, sentir i actuar. Busquem l’aprofundiment en el coneixement d’un mateix per a aconseguir una millor gestió de la manera de sentir, pensar i fer, i com a conseqüència, una millor relació interna amb si mateixa/o i una millor gestió en les relacions interpersonals.

La relació terapèutica és una eina perquè la persona aconseguisca canviar la mirada sobre si mateix, el seu entorn i la vida en general. Com a resultat es produeix també un canvi en la seua manera de sentir, de pensar i d’actuar.

Es tracta d’un procés d’aprenentatge que facilita poder aconseguir una major autonomia personal i un estil comunicatiu per a establir un millor contacte emocional amb un mateix i amb els altres.

L’objectiu és que la persona potencie les seues habilitats per a encarar i enfocar la vida amb les millors recursos possibles, de manera que puga superar les limitacions i dificultats que poden estar relacionades amb experiències de la seua infància, amb traumes o amb les vivències que ha tenint al llarg de la seua trajectòria vital. Busquem que la persona adquirisca recursos i tinga una vida satisfactòria.

El procés de teràpia, tant pot anar dirigit a una situació concreta, a un conflicte en el qual la persona se sent mancada de recursos, com a un procés més global enfocat en l’actitud que es té davant la vida.

Si, oferim un servei de psicoteràpia en línia, sense necessitat d’acudir a la consulta, pots obtindre més informació ací.

Són dos enfocaments diferents que responen a dues maneres d’entendre el pacient/client i el seu tractament.

Des de la perspectiva psiquiàtrica, i des de l’àmbit de la medicina, el problema psicològic sovint es considera fruit d’un desequilibri químic del cos, del cervell i del sistema nerviós.

Des de l’àmbit de la psicologia es considera que alguns problemes psicològics s’originen a partir d’una dificultat de la persona per a viure d’acord amb les seues pròpies necessitats.

Quant al tractament, en psiquiatria es basa en psicofàrmacs que es dosen segons la simptomatologia que presenta la persona a cada moment.

D’altra banda, la psicologia posa al servei del pacient diferents tècniques psicològiques que li permeten traure recursos per a promoure un canvi en la pròpia vida en la direcció desitjada que millore la qualitat de la mateixa i la seua satisfacció personal.

En aquest sentit, en un procés terapèutic és la pròpia persona la que ha de decidir, amb l’ajuda del terapeuta, si en un moment determinat es fa necessari o no un tractament farmacològic puntual o de forma prolongada.