Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta col•legiada al Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb el nº 3.923.

La meva experiència Professional,  més de 25 anys,  m’ha anat portant a tenir una visió del procés terapèutic, com una relació de co-responsabilitat i compromís entre la persona i la terapeuta. Dins d’un marc rigorós de treball i del codi deontològic dels professionals de la psicologia.

En la meva experiència, creixement personal i professional he anat evolucionant en la manera d’entendre tant la psicoteràpia com els elements que exerceixen una major influència amb la finalitat d’ aconseguir els millors resultats.

Els fonaments de la meva formació es troben en la Psicoteràpia Integradora Humanista i en aquesta línia he anat ampliant i integrant nous coneixements i recursos. Des de diferents models: psicodinàmic, cognitiu-conductual, familiar sistèmica, constructivisme i darrerament els nous avenços dins del camp de la neurofisiologia amb tècniques de re processament neurològic (Brainspotting) i del tractament del trauma.

El meu treball està dins la  Psicoteràpia Humanista Integrativa.

Acreditacions

 • Llicenciada en Filosofia i Lletres en la Secció de Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona al 1984.
 • Psicòloga Col•legiada en el Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya des del 29 de gener de 1987 amb el número 3.923.
 • Psicòloga- Psicoterapeuta. Títol d’Especialista en Psicologia Clínica expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència.
 • Acreditació com Experta en Psicoteràpia de la European Federation of Phychologists Associations (EFPA).
 • Membre fundador de l´Associació de Psicoteràpia Integradora Humanista.
 • Psicoterapeuta acreditada per la Federación Española de Psicoterapeutas (FEAP).
 • Membre de la Asociación Española de Brainspotting

Breu Historial Acadèmic

 • Master en Psicoteràpia Integradora Humanista per l´Institut Erich Fromm de Barcelona.
 • Formació Superior en Anàlisis Transaccional en l´Institut d´Anàlisi Transaccional de Barcelona segons els plans de formació de la International Transactional Analysis Association.
 • Postgrau de Teràpia Cognitiu-Social. Programa de Postgrau del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de Barcelona
 • Formació en Teoria i Mètodes de Psicoteràpia Integrativa amb Richard Ersckine. Director del Integrative Psychotherapy Institut de New York.
 • Formació continuada en procès diagnòstic-clínic i psicopatologia aplicada per la Societat Catalana de Rorschach.
 • Cursos d’entrenament en Brainspotting Nivell I i Nivell II impartit per Mario Salvador.
 • Programa d’entrenament en Brainspotting Fase III imparit per David Grand; PH.D. Creador del Brainspotting.
 • Seminari de Dessenvolupament Professional: Psicoteràpia i integració i reprocessament del trauma. Nivell I, Nivell II i Nivell III. Alecés.

Psicoterapeuta del Centre de Desenvolupament Humà i l’Institut d’Anàlisi Transaccional de Barcelona des de 1987 a 1992, amb les següents funcions:

– Psicoteràpia individual d’adults.
– Psicodiagnòstic.
– Formació en Anàlisi Transaccional.
– Formació a psicòlegs i professionals de la salut.

Psicoterapeuta-col•laboradora de l’Equip Psicoterapèutic de l’Institut Erich Fromm de Psicologia Humanista des de 1987 a 2003 executant les següents funcions:

– Realització de primeres entrevistes i elaboració dels informes inicials.
– Col•laboració com a psicoterapeuta en avaluació, diagnòstic i teràpia individual amb
població adulta.
– Elaboració d’informes clínics i participació i presentació en les sessions clíniques
professionals amb els membres de l’Equip de l’Institut.

Des de 1987 consulta privada a Barcelona.

Activitats de prevenció i promoció de la salut en programes de formació psicològica per diversos col•lectius professionals i de voluntariat.

Cursos al Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya en diverses etapes formatives:

– La relació terapèutica en el tractament dels trastorns de la personalitat.
– Les tècniques: eines en el procés terapèutic.
– L’Anàlisi Transaccional: un model per al diagnòstic i el tractament en el procés terapèutic.

Activitats docents dirigides a la formació en el Màster de l’Institut Erich Fromm de Psicologia Humanista:

– Curs teòric-pràctic: Anàlisi Transaccional I: coneixement d’un mateix adreçat a psicòlegs en
formació i professionals de la salut
– Col•laboració en el programa de Casos Clínics de Psicoteràpia Integradora Humanista.
– Col•laboració en el programa Anàlisis Transaccional II: la pràctica de la psicoteràpia.

Cursos teòric-pràctics d’Anàlisi Transaccional per monitors de comunitats terapèutiques de toxicòmans, organitzat per l’Institut Erich Fromm.

Cursos d’Anàlisi Transaccional i dinàmica de grups en cursos de formació ocupacional en el Centre Tècnic de la Dona (CTD).

Cursos en diverses etapes formatives en formació psicològica per voluntaris de la Fundació Amics de la Gent Gran:

– Nivell I : Anàlisi Transaccional en la relació d’ajuda.
– Nivell II: La relació d’ajuda i l’empatia.

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Col•laboració durant diversos anys en la formació psicològica amb agents, auxiliars i oficials judicials a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.

Generalitat de Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Cursos de Gestió de Recursos Humans: l’organització penitenciària i el comandament intermedi.

Grups de creixement personal.

Tallers d’autoestima.

De la formació acadèmica destaca:

Llicenciada en Filosofia i Lletres en la Secció de Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona al 1984.

Psicòloga Col•legiada en el Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya des del 29 de gener de 1987 amb el número 3.926.

Títol Oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica expedit pel Ministeri d’ Educació i Ciència.

Acreditació com a psicoterapeuta per part de l‘Associació de Psicoteràpia Integradora Humanista (APIH), que pertany a la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).

Acreditació com Especialista en Psicoteràpia de la European Federation of Phychologists Associations (EFPA).

Formació d’Especialista en Anàlisi Transaccional en l’Institut d’Anàlisi Transaccional de Barcelona.

Formació Superior en Análisi Transaccional segons els plans de formació de la International Transactional Analysis Association.

Master en Psicoteràpia Integradora Humanista. Programa de Master de l’Institut Erich Fromm que inclou 400hs. de formació en una metodologia integradora dels models terapèutics gestàltic, transaccional, post-rogerians, psico-corporals i existencial entre d´altres.

Postgrau de Teràpia Cognitiu-Social. Programa de Postgrau del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de Barcelona.

Formació en Teoria i Mètodes de Psicoteràpia Integrativa de Richard Ersckine. Director del Integrative Psychotherapy Institut de New York.

Formació continuada en El procés diagnòstic i tractament des del model psicoanalític. A la Societat Catalana de Rorschach. Impartit per Rosa Royo.

Curs d’entrenament en Brainspotting Nivell I i Nivell II. Impartit per David Grand.

Formació continuada i avençada en impacte somato-sensorial del trauma i Brainspotting amb Mario Salvador.

Taller de Brainspotting: model de recursos i vincle per al tractament del Trastorn per Estrès Post Traumàtic complex i la dissociació. Impartit per Lisa Schwarz