Quan ens trobem en situacions doloroses i/o dificultoses, que afecten i/o alteren la nostra vida i no sabem com enfocar i/o resoldre-les, acudir a un psicòleg ens pot ajudar a ampliar la mirada davant d’aquesta situació, desenvolupar recursos, cercar i trobar la millor solució i la més efectiva davant el que ens està fent patir.

Aquest malestar es pot manifestar de diferents maneres:

  • Angoixa, patiment, sensació de que no hi ha sortida a la situació, o bé no sentir-se amb força de trobar la sortida o no ser capaç de prendre les decisions necessàries per saber cap on tirar.
  • A vegades, la persona no sap què li passa, amb què pot tenir que veure; pot ser un malestar difús, on la persona es pot sentir perduda, dispersa, desorientada, confosa.

  • Depressió, tristesa, desmotivació, no tenir ganes de fer res, desesperança, apatia, manca de projectes, d’il·lusió

  • Inseguretat, baixa autoestima, poca confiança en un/a mateix/a, sentiments d’inferioritat, disfuncions sexuals.

  • Obsessions, fòbies. Confusió, dubtes, pensaments, que tot i que podem saberque són irracionals, ens fan patir. Estrès. Hiperactivitat. Adiccions.

  • Dificultats en les relacions interpersonals.  Problemes en la relació de parella, amb els fills, amb la família, amb els companys de feina, amb les amistats…. A vegades es poden donar situacions problemàtiques que es converteixen en una mena de dinàmica de cercles viciosos que comporten insatisfacció, frustració, infelicitat i esgotament emocional.

  • Situacions de crisi que tenen a veure al moment vital que estem vivint: com encarar una malaltia pròpia o d’una persona propera, separacions, pèrdues.  Situacions de dol.

A vegades la persona pot anar a un psicòleg perquè té  desig i motivació per aprofundir en l’auto-coneixement i  per sentir-se amb més eines per encarar les diverses etapes i situacions de la vida.